سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مبارز

کاراته


                             اجرای تکنیک کای تن گری توسط  مجتبی حاجی آبادی  در مسابقات ساری


                                                                                                                           


استقامت و قدرت بدنی


اغلب
سبکهای کاراته از اصول پایه یکسانی استفاده می کنند مثل : درجه بندی-
کمربند- لباس سفید- احترام(اوس-)ایستادنها (داچی) ضربات - دفاع و ... ولی
تفاوت آنها با یکدیگر در چگونگی به کار گیری این اصول می باشد.


 سبکهای
کاراته را به دو دسته ایپون و اوپن یا غیر آزاد و آزاد تقسیم بندی
میکنند.شین ذن یکی از سبکهای  گروه آزاد (اوپن) است در سبک های آزاد توجه
خاصی روی قدرت بدنی و استقامت جسمانی وجود دارد از این رو بعد ازگذشت چند
سال هنرجوی شین ذن دارای اندامی تنومند و عضلاتی بسیار قوی و قدرت بدنی
زیادی خواهد شد. البته علاوه بر مسائل جسمانی در ابعاد معنوی اصولی مانند
نظم و انضباط
 ،
دقت عمل- تمرکزذهنی- ادب و احترام - تواضع و فروتنی و دیگر مفاهیم عالیه
انسانی و اجتماعی به طور مستمر تمرین و آموزش داده می شود.به طوری که در
مقیاس عملی افراد رده بالا (کسانی که مدارج عالیه را در کاراته دارند)از
شخصیت اجتماعی قوی و با اعتماد به نفسی برخوردارند، دارای اخلاق نیکو و
رفتار پسندیده می باشند و اکثرا
" در موقعیتهای اجتماعی خودشان موفق هستند.


به
طور کلی بایستی یا دآور شویم که در تجربه و عمل ثابت گردیده افرادی که به
ورزش کاراته روی می آورند بعد از چند سال چنان شخصیتی والا و ارزشمند در
کنار اندامی زیبا و قدرتمند پیدا میکنند که در حالت عادی انتظار چنین
پیشرفت هائی از این افراد کمتر مد نظر بوده است.


دستیابی
به شرایط ویژه معنوی و روانی کاراته مستلزم احاطه بر توانائیهای فیزیکی و
جسمی است یعنی میبایستی با ممارست و پیگیری مدام اندامهای بدن را به گونه
ای پرورش و رشد داد تا امکان یادگیری فنون و تکنیکهای پیچیده کاراته فراهم
شود.


همه
فنون کاراته بر مبنای علمی استوار است یعنی بنیانگذاران و پیشگامان با دقت
نظر و مطالعه و تحقیق و رفع نواقص هر فن و اصلاح و تکمیل آن در طول سالیان
متمادی و مطابقت آنها با روشهای علمی. پزشکی و حرکت مفاصل، کاراته را به
شیوه امروزین به دست ما رسانده اند هرچند گاه نیز یک استاد با دیدی
کارشناسانه و ارائه نظری تازه در باب یک یا چند حرکت با تکیه بر مفاهیم
علمی کاراته را متحول نموده اند کانچو یوسف شیرزاد مبتکر سبک شین ذن
کاراته یکی ازاین بزرگان  است، شین ذن به معنای
حقیقت تمرکز و آن اشاره به این دارد که انسان با غلبه فیزیکی براندامهای
جسمش ودستیابی به یک قدرت فنی وتوان بدنی فوق العاده بایستی به اعتلای روح
وروان وابعاد معنوی خودش بپردازد تابه کمال برسد چون کلیه اصول کاراته
دارای منطق علمی است پس یادگیری وآموزش آن نیز بایستی براساس روشهای علمی
وتربیت بدنی صورت گیرد تابهترین بازده وکارائی حاصل شود چه عدم توجه
  به مطالب علمی ورزش امکان کژروی و وارد آوردن آسیب وناراحتی را به دنبال
خواهد داشت بطور مثال درحدود 6ماه طول می کشد تاعضلات- تاندونها و مفاصل
یک فرد مبتدی از نظر فیزیکی آمادگی لازم راپیدا کند تامربی بتواند فنون
خاص ودروس اصلی کاراته رابه وی آموزش دهد لازمه این مهم حضور مرتب وبی
وقفه هنر جو در طول این مدت است البته اگر کسانی سابقه تمرینات ورزشی در
رشته دیگری را داشته باشند مدت آمادگی جسمانی آنها کاهش خواهد یافت.


مراحل اولیه تمرین


1- بدن سازی


در
سبک شین ذن به قدرت بدنی و استقامت جسمانی یک هنرجو اهمیت زیادی قائل
میشوند .از اینرو تمرینات کلاسیک زیادی در طی جلسات مختلف صرف این مهم
میگردد.


برای
اینکه فردی بتواند تکنیکهای کاراته را اجرا کند و مهارت در اجرای این فنون
پیدا نماید باید اولا عضلات گوناگون بدنش تحت تمرینات مختلف تقویت شوند
این عضلات به طور کلی عبارتند از : 1- عضلات کمر و اطراف ستون فقرات -
کتفها- عضلات بازوو ساعد و انگشتان دست - عضلات گردن و شانه - عضلات شکم
عضلات سینه و زیر بغل - عضلات کپل ها و ران - عضلات ساق و پا و کف پا.


در طول ساعتها تمرین این عضلات به کار گرفته شده وتقویت و تربیت فیزیکی میشوند و بعد از استحکام مناسبی برخوردار خواهند شد.